Skip to main content

คำถามที่พบบ่อย

 • นโยบายในการเข้าใช้บริการสำหรับเด็ก
  นโยบายในการเข้าใช้บริการสำหรับเด็ก
  สำหรับ SEIFU Omakase Bar;
  เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบไม่สามารถเข้าใช้บริการโอมากาเสะได้ อย่างไรก็ตามสําหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป สามารถเข้าใช้บริการได้เมื่อมาพร้อมกับผู้ปกครองและทางห้องอาหารจะคิดค่าบริการในอัตราเดียวกับผู้ใหญ่

  สำหรับ MIZU Sake Bar;
  เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่สามารถเข้าใช้บริการสาเก บาร์ได้หลังจาก 20.00 น. เป็นต้นไป

Hours

CHI Izakaya Bar & Dining 
มื้อกลางวัน 11.30 น. - 14.30 น.
มื้อค่ำ 18.00 น. - 22.00 น.

KAEN Teppanyaki & Grill 
มื้อกลางวัน 11.30 น. - 14.30 น.
มื้อค่ำ 18.00 น. - 22.00 น.

SEIFU Omakase Bar 
มื้อกลางวัน 11.30 น. - 14.30 น. 
มื้อค่ำ 18.00 น. - 22.00 น.

MIZU Sake Bar & Sake Garden
17.00 น. - 24.00 น. 

สำรองที่นั่ง